Wijs elkaar terecht

 

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. (Kolossenzen 3:16)

 

Kolossenzen 3:12-17 staat vol met aanwijzingen voor een gezond gemeenteleven. Je zou die aanwijzingen kunnen vergelijken met muziekinstrumenten van een orkest. De instrumenten dragen mooie namen zoals: vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, liefde en vrede. Het is wel de bedoeling dat ze samen spelen en rekening houden met elkaar. Dan pas klinkt het goed.

 

Ook het instrument van terechtwijzen hoort bij dit orkest. Erg populair is het instrument niet, maar dat is ten onrechte. Wel is ook bij dit instrument van belang dat het nooit in zijn eentje speelt. Dat blijkt al in vers 16. Daarin lezen we dat het woord van Christus rijk in ons hoort te wonen en dán pas kunnen we terechtwijzen. In de oude Statenvertaling staat het heel duidelijk: “Het woord van Christus wone rijkelijk in U, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst.”

Als je dus iemand wilt terechtwijzen, doe dat dan alleen als het woord van Christus rijk in u woont. En pas nadat je innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld heb aangedaan (vers 12). En de liefde natuurlijk, niet te vergeten.

Er zal voor de gemeente van Hellouw veel zegen in liggen als zo met elkaar om zullen gaan.

 

Intussen zou het erop kunnen lijken dat het scherpe woord ‘terechtwijzen’ verzacht wordt door allerlei andere woorden uit deze tekst. Maar terechtwijzen is eigenlijk een heel mooi woord. Het komt bij ons westerse mensen gauw vervelend over. Wij wijzen elkaar níet meer terecht maar laten de ander liever vrij en willen zelf ook graag vrijgelaten worden. Dat lijkt misschien mooi en voelt misschien even goed, maar intussen zitten we daardoor wel met de brokken. Want wat komt er uiteindelijk terecht van mensen die nooit meer terecht gewezen worden? Dat bevordert in ieder geval asociaal gedrag en agressie en dat echt niet alleen in de sportwereld.

 

Dus: wat is er mis met terechtwijzen? Als je goed over nadenkt, is het woord heel mooi: je wijst iemand op de rechte plaats. Je wijst iemand op zijn bestemming. Dat is toch iets goeds? Het Griekse woord betekent eigenlijk: iemand begrip voor iets bijbrengen. Dat is dus niet altijd een tik op de vingers, maar een appèl op het verstand, of op het geweten met het doel om de ander op een betere plaats te brengen. Voor christenen is dat aan de voeten van de Heere Jezus.

 

Zullen we dat als gemeente proberen? Elkaar bij de Heere Jezus brengen?

Elkaar terechtwijzen terwijl het woord van de Heere Jezus rijk in ons woont.

Elkaar terechtwijzen terwijl we dat doen in nederigheid…

…dus vanuit het besef dat we zelf geen haar beter zijn.

Elkaar terechtwijzen vanuit innerlijke ontferming, goedheid en liefde,

zodat de ander merkt dat we echt het beste met hem of haar voor hebben.

 

Dan zijn we een gemeente waar muziek in zit en waar veel gezongen mag worden, met dank in het hart. Daar eindigt vers 16 mee. Laat ons gemeenteleven voor het komende jaar ermee beginnen!

 

Ds. A.J. Hagedoorn

Wilt u de Informatiegids nog eens nalezen dan kunt u

deze hier downloaden.

Hervormde Gemeente Hellouw

Informatiegids

Het beleidsplan voor 2023 tot 2026 kunt u hier

downloaden.

De profielschets voor de nieuw te beroepen predikant kunt

u hier lezen

De privacyverklaring van onze gemeente kunt u hier

downloaden.