Tekstvak: Zondagsschool “Maranatha”
Tekstvak: Catechisatie

Wanneer jongeren de basisschool verlaten, zijn ze welkom op de catechisatielessen, die in het winterseizoen 1 keer per week door predikant of catecheet gegeven worden. De catechisatieavonden zijn op maandagavond in het zaaltje bij de kerk.

 

Het is mogelijk de belijdeniscatechese te volgen met het oog op de belijdenis van het geloof. Onze Doop roept ons daar toe op. Toch hoeft het volgen van de belijdeniscatechisatie niet automatisch te betekenen dat u dan ook belijdenis zult doen, ook al neemt dat niet weg dat we er ernst mee moeten maken. Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de predikant.

 

De groepen zijn als volgt ingedeeld:

 

In het winterseizoen wordt er iedere 2 weken volgens een rooster zondagsschool gehouden. Kinderen van 4 jaar en ouder zijn van harte welkom! Wanneer de kinderen in het laatste schooljaar van de basisschool zitten, nemen zij tijdens de kerstviering afscheid van de zondagsschool.

 

De zondagsschool wordt gehouden na de ochtendkerkdienst, van 11:15 tot 12:15 in de zaaltjes bij de kerk.

 

De kinderen zijn naar leeftijd in 2 groepen ingedeeld. Tijdens het zondagsschooluur wordt er een gedeelte uit de bijbel verteld en uitgelegd. Ook maken de kinderen een verwerking of wordt er een aansluitende quiz of een spel gedaan.

 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze thuis een psalm leren. Iedere groep heeft een eigen rooster. Als de kinderen de psalm goed kunnen zingen/opzeggen, krijgen ze punten. Met die punten kunnen zij een prijsje of een boek verdienen.

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit de volgende personen:

Tekstvak: Jeugdclub “Emanuël”

Elke 2 weken wordt er een club avond gehouden voor de kinderen van de lagere school. Deze club avonden worden gehouden in het voormalige groenekruisgebouw achter het dorpshuis. Op deze avonden beginnen we met een verhaal uit de Bijbel en doen daar een verwerking over of praten er nog even over na.

 

Het 2e gedeelte van de avond bestaat uit iets creatiefs. De kinderen kunnen dan zelf aangeven wat ze willen maken. Soms wordt het 2e gedeelte van de avond gevuld met een spel of een film.

De data van de clubavonden kunt u hiernaast bekijken.

 

De kosten van een clubavond bedraagt € 1,-. De gezamenlijke avonden zijn gratis.

 

De leiding van de club bestaat uit:

Clubavonden

seizoen 2020/2021

Tekstvak: Openjeugdwerk

Hervormde Gemeente Hellouw

Jeugd

Eens per maand wordt er het zogenoemde 3xH open jeugdwerk georganiseerd. 3xH staat voor Haaften, Herwijnen en Hellouw. De bedoeling hiervan is om de jeugd van 12 – 15 jaar met elkaar in contact te brengen en zo te werken aan een verantwoorde invulling van de zaterdagavond. De avonden zijn over het algemeen ontspannend van opzet, wel willen we elke avond op een christelijke manier beginnen.

 

Heb je zin om ook te komen, of wil je gewoon wat meer weten, bel dan naar:

 

Activiteiten HeHeHa 2017/2018

Sita van Arendonk

Lise van Arendonk

Liesbeth Bos

Linde Duizer

Groep 1:

Groep 2: 

Groep 3:

12 tm 14 jaar

15 jaar en ouder

Belijdenis

Maandag 18:30-19:15

Dinsdag 18:30-19:15

In overleg

Ariet Noordam

Annelies Noordam

Dorien Noordam

Jens Duizer

Myrthe Duizer

Robert Kwetters

Ivonne Noordam

Dico van Horssen

Thijmen Huizen

Wim de Leeuw

Dirk Blom

Dieneke Bakker

tel. 582267

tel. 641951

 

Evelien van Driel

Uitleg speurtocht Pasen

Plattegrond Hellouw