Hervormde Gemeente Hellouw

Verenigingen

Tekstvak: Zondagavondkring Obed

In het winterseizoen wordt er iedere 2e zondag van de maand 's avonds na de kerkdienst een zondagavondkring gehouden bij 1 van de leden thuis. We bespreken dan aan de hand van een boekje wat door de deelnemers zelf uitgezocht wordt, onderwerpen uit de Bijbel die aansluiten bij het dagelijks leven. Iedere keer wordt er een hoofdstuk door 1 van de deelnemers voorbereid. Na de bespreking zingen we met elkaar nog wat liederen en kan een ieder naar behoefte nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Aan het eind van het seizoen wordt er afgesloten met een barbeque of een sportieve bezigheid. Iedereen die van een open en respectvolle sfeer houdt, met de bijbel als richtsnoer, zal zich thuis voelen op deze kring. Je bent welkom!

Tekstvak: Bijbelkring

Gemiddeld 1 keer per maand komt onder leiding van onze dominee de bijbelkring samen in het zaaltje van de kerk, aanvang 20:00 uur. De kring zal op maandagavond bijeenkomen. Een ieder is van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Ds. A.J. Hagedoorn.

Tekstvak: Gesprekskring

Eveneens 1 keer per maand komt de gesprekskring bij elkaar onder leiding van de predikant en/of ouderling Trappenburg. Dit seizoen op maandagavond. De avonden worden bij de familie Trappenburg gehouden. Het doel is om samen Gods Woord te onderzoeken en daar tijd voor vrij te maken. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de dhr. D. Trappenburg.

Tekstvak: Ouderenmiddag

Eenmaal per maand wordt op woensdag  een ouderenmiddag georganiseerd. Aanvang 14:30 uur. Naast de meditatie, verzorgd door de predikant, worden op deze middagen inleidingen gehouden of dia's vertoond over bijbelse en/of actuele onderwerpen. Samen met Passage wordt in december een kerstmaaltijd en avond georganiseerd voor de bejaarden. Voor het seizoenprogramma: zie het stencil dat is uitgereikt en de kerkbode. Natuurlijk kunt u voor deze middagen worden opgehaald en thuisgebracht.

 

Contactpersoon: mevr. G. Bambacht, Karel Doormanstraat 15, 581774