Kerkgebouw Hervormde Gemeente Hellouw

Hervormde Gemeente Hellouw

Tekstvak: Berichten
Kerkgebouw Hervormde Gemeente Hellouw

Informatie omtrent Corona-virus.

(1-4-2020)

 

Het moderamen besluit dat we ons houden aan richtlijnen van overheid en PKN. Dit betekent voor Hellouw:

 

- Dat de kerkdienst doorgaat om de lofzang voor God en het gebed gaande te houden.

- Maak de erediensten zoveel mogelijk thuis mee via de kerkradio. Mocht dit niet mogelijk zijn dan staan de kerkdeuren open. Wel moeten we de maximale 30 kerkgangers en tevens de verplichte 1,5m afstand tot elkaar, vanuit overheidswegen in acht nemen.

- De handdruk bij de kansel wordt vervangen door een hoofdknik.

- Collecteren aan het einde van de dienst bij de uitgang.

- Het moderamen houdt in de gaten of richtlijnen wijzigen.

- Mensen met griepachtige klachten en verkoudheid worden verzocht de kerkdienst thuis mee te luisteren.

 

- Alle door de weekse bijeenkomsten en kringen zijn    t/m 1 juni afgelast

 

We kunnen ongerust zijn en besluiten en maatregelen nemen, maar juist op deze momenten is het goed om te weten dat ons welzijn in handen is van onze hemelse Vader. Laten we niet vergeten Hem aan te roepen in onze gebeden.

 

De kerkenraad

___________________________

 

Onze gemeente steunt het zendingswerk van Kees en Claudia Geluk. Zij zijn uitgezonden door de GZB naar Costa Rica. Je kunt hun berichten volgen via de link naar hun blog.