Kerkgebouw Hervormde Gemeente Hellouw

Hervormde Gemeente Hellouw

Tekstvak: Berichten
Kerkgebouw Hervormde Gemeente Hellouw

Bevestiging en intrede ds. A. Goedvree
Op zondag 3 maart om 09:30 uur hopen we samen met de Hervormde gemeente van bijzondere aard te Tricht de bevestigingsdienst te houden van ds. A. Goedvree als onze nieuwe predikant. Deze dienst wordt gehouden in de Pauluskerk, Europaplein 1 in Leerdam. Het is nodig gebleken om naar een groter kerkgebouw uit te wijken, om de leden van beide gemeenten, genodigden en belangstellenden een plaats te kunnen bieden. De bevestigingsdienst wordt geleid door Ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk. De intrededienst is om 14:30 uur, ook in de Pauluskerk. De diensten worden uitgezonden en zijn te volgen via de onderstaande 2 links.

 9:30 Bevestigingsdienst

 14:30 Intrededienst

________________________________________________________________________________

Het beleidsplan 2023 kunt u vinden bij informatie. Tevens is op deze locatie de profielschets geplaatst voor een te beroepen predikant voor onze gemeente. Beide documenten zullen op de aanstaande gemeenteavond van woensdag 25 januari met u worden besproken. U wordt voor deze avond hartelijk uitgnodigd om de voortgang in het beroepingsproces met u te delen. De aanvang is 20:00 uur.

________________________________________________________________________________