Tekstvak: Informatie over psalm berijmingen

In het afgelopen jaar heeft uw kerkenraad zich intensief bezighouden met de vraag hoe we de psalmen dichterbij het hart van de gemeente en van de opgroeiende generaties kunnen brengen. We denken dat dit belangrijk is. Daarbij kwam ook de vraag naar voren in hoeverre de berijming die wij gewend zijn om te zingen daarbij in de weg kan staan. Deze berijming komt immers uit 1773 en is dus bijna 250 jaar oud. Sindsdien is de taal ingrijpend veranderd.

 

Daarom willen we als broeders van de kerkenraad met u als gemeente spreken. Wat zijn uw ervaringen rondom de psalmen? Lukt het om ze door te geven aan de opgroeiende jongeren van onze gemeente? Welke zorgen heeft u, en waarin maken psalmen u juist heel gelukkig?

 

Om dit gesprek aan te gaan heeft de kerkenraad besloten een gemeenteavond te beleggen. Daarin zal het gaan om het gesprek met de gemeente. De kerkenraad heeft tot nu toe dus niets besloten en er zal dan ook geen besluit worden meegedeeld. Juist om tot goede besluitvorming te komen willen we als kerkenraad eerst met u als gemeente in gesprek. Tijdens die avond zullen we als kerkenraad toelichten waarom de psalmen van wezenlijk belang zijn voor de christelijke gemeente in deze moderne tijd. Ook zullen we proberen te laten zien welke belemmeringen de berijming van 1773 mogelijk opwerpt.

Verder willen we ingaan op vragen die u ongetwijfeld heeft. Deze vragen kunt u vanaf vandaag sturen naar onze scriba, G. Duizer.

 

Onderaan deze pagina staan er een aantal artikelen die gaan over de psalmen en het grote belang daarvan. Ook geven enkele artikelen aan welke belemmeringen de berijming van 1773 kan opwerpen. Deze artikelen zullen u ook helpen om een mening te vormen en vooraf vragen aan ons te kunnen stellen. We hopen op een grote opkomst in de kerkzaal omdat het nodig is dat onze gemeente de psalmen blijft zingen en ze met hoofd en hart kan begrijpen. Van harte uitgenodigd dus! 22 februari vanaf 19:45 uur is er inloop en om 20:00 uur zal de avond beginnen.

Psalmen openbaring van God

Zingen in de eredienst

Psalmberijmingen voors en tegens

Ria Borkent over De Nieuwe Psalmberijming

Psalmberijmingen

Hervormde Gemeente Hellouw

Psalmen

Kunt u de bestanden op deze website niet bekijken installeer dan deze gratis pdf reader.

Jongeren herkennen zich in de Psalmen

Presentatie gemeenteavond